Čištění kanalizací

Čistíme všechny typy kanalizací - tzn. vnitrní, venkovní, svislé i vodorovné a to až do 100% nánosu sedimentu, bez použití výkopových prací,dále čistíme odpady, dřezy, umyvadla, výlevky, pisoáry, WC, šachty, kanály, septiky, lapoly, dvorní a kanalizacní vpustě, dešťové svody, gajgry včetně drenáží a mnoho dalších.
el.rotačním strojem, fekálním nebo tlakovým vozem (krtky)
elektromechanickými spirálami a frézovacími nádstavci
frézování pomocí frézovacích tycí s benzínovým pohonem

Vývozy žump, septiků a jiných nádrží

Vývozy žump, septiků a jiných nádrží provádíme fekálními vozy o 5m3. Tyto odpady jsou posléze likvidovány na čističkách odpadních vod (ČOV).
Provádíme také likvidaci starých žump, septiků a odpadů. Výstavbu nových žump, septiků, lapolů, domovních čističek odpadních vod, včetně zajištění jejich pravidelných vývozu.

Manuální čištění

Manuální čištění provádíme do kontejneru s následnou likvidací na skládkách odpadu, nebo ve spalovnách při likvidaci organických odpadů - lapoly.

Opravy a výstavba kanalizace

Provádíme opravy stávající a výstavbu nové kanalizace včetně ČOV, kde používáme nové technologie, včetně dodávek materiálu, převážně plastu z důvodu urychlení prováděné činnosti a snižení ceny námi poskytované služby.

Zemní práce

Zemní práce provádíme strojně nebo ručně. V případě nutnosti použití speciálních strojů toto rešíme subdodavatelskými firmami, se kterými spolupracujeme již dlouhodobě.

Vytyčování a mapování kanalizace

Vytyčujeme a mapujeme ležatou i svislou kanalizaci, drenáže, roury atd. Tuto činnost provádíme pomocí kanalizanční sondy, lokátorem zn. RADIODETECTION a mobilním inspekcním robotem, kdy přesně určíme směr, hloubku a závadu kanalizace, včetně možnosti pořízení videozáznamu.

Biologické čištení

Biologické čištění se provádí pomocí bioenzymatických prostředků, které jsou pouze přírodního charakteru a neobsahují žádné chemické látky. Tyto bio přípravky velmi efektivně likvidují organické tuky a zápach z odpadového potrubí, lapolu, výlevek atd. V žumpách a septicích snižují objem usazených látek, používají se k likvidací plísní v zatopených místnostech a k jejich následné desinfekci. Zároveň desinfikují WC, pisoáry a další, až na dobu 30-ti dnů a to vše bez použití chemie.
Více o Bio - enzymatických přípravcích naleznete ZDE

Likvidace nebezpečných odpadů

Likvidaci nebezpečných odpadů provádíme pomocí vlastních prostředků, nebo subdodavatelskými firmami, se kterými jsme ve vzájemném smluvním vztahu.

Vodoinstalaterské práce

Vodoinstalaterské práce provádíme našími pracovníky, buďto v hodinové zúčtovací sazbě, nebo při pracech většího rozsahu dle rozpočtu ceníku URS.

Zednické práce

Zednické práce zajišťujeme vlastní zednickou cetou. Jedná se o výstavbu šachtic, jímek, septiku, lapolu, opravy porušených komunikací, popr. úpravy interiéru, drobné stavby, izolace budov proti spodní vodě, a další. Dále provádíme:
- obkladačské práce
- výstavbu příček, zdí
- otloukání starých omítek, nové omítky
- speciální nátěry odolné vodě a vlhkosti

Demoliční a demontážní práce

Kromě klasických demontážních prací provádíme demolice starých podzemních nádrží, septiků, žump apod. s následnou likvidací stavební sutě a podobných vzniklých odpadu.

Celková údržba bytového fondu

Jsme schopni zareagovat na nabídku celkové údržby bytového fondu, včetně prací s tím souvisejících od kanalizací, přes vodu, plyn, elektroinstalaci a další, včetně zpracování projektové dokumentace.